DataPitStop »Site MapDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Tsurikomi 05/21/2006 269
Gokyu (Orange)
Ashi 05/21/2006 327
Ashi Waza 05/21/2006 320
Gake 05/21/2006 311
Gari 05/21/2006 317
Goshi/Koshi 05/21/2006 322
Hane 05/21/2006 126
Hansoku Make 05/21/2006 109
Hantei 05/21/2006 128
Harai 05/21/2006 112
Jigo Hontai 05/21/2006 108
Kake 05/21/2006 107
Ki 05/21/2006 94
Kiai 05/21/2006 106
Ko 05/21/2006 106
Koshi Waza 05/21/2006 90
Kuzushi 05/21/2006 101
Nage 05/21/2006 146
Nage Waza 05/21/2006 83
O 05/21/2006 92
O Goshi 05/21/2006 114
OSoto Gari 05/21/2006 98
Shido 05/21/2006 113
Shizen Hontai 05/21/2006 115
Sono Mama 05/21/2006 115
Soto 05/21/2006 115
Te 05/21/2006 138
Te Waza 05/21/2006 94
Tsukuri 05/21/2006 131
Uchi 05/21/2006 114
Waza 05/21/2006 108
Yoshi 05/21/2006 120
Ikkyu (Brown)
Ai yotsu 05/21/2006 75
Aka 05/21/2006 74
Bogyo 05/21/2006 82
Fusegi 05/21/2006 66
Hairi Kata 05/21/2006 76
Hikite 05/21/2006 66
Jikan 05/21/2006 63
Jita Kyoei 05/21/2006 74
Kappo 05/21/2006 81
Katate 05/21/2006 65
Kawazu Gake 05/21/2006 67
Kenka Yotsu 05/21/2006 71
Kohaku Shiai 05/21/2006 69
Komi 05/21/2006 67
Mata 05/21/2006 76
Morote 05/21/2006 68
Otoshi 05/21/2006 62
Ryote 05/21/2006 84
Seiroyku Zenyo 05/21/2006 54
Shiaijo 05/21/2006 64
Shimpan 05/21/2006 53
Shiro 05/21/2006 52
Sukashi 05/21/2006 75
Tai 05/21/2006 64
Tai Sabaki 05/21/2006 60
Tentori Shiai 05/21/2006 63
Tsuri 05/21/2006 31
Tsurite 05/21/2006 40
Uki 05/21/2006 36
Ura 05/21/2006 48
Ushiro 05/21/2006 28
Nikyu (Brown)
7 Katas 05/21/2006 45
Black Belt ranks (10) 05/21/2006 39
Fusen Gachi 05/21/2006 34
Gachi/Kachi 05/21/2006 38
Garami 05/21/2006 33
Joseki 05/21/2006 33
Juji gatame 05/21/2006 36
Junidan 05/21/2006 44
Kiken Gachi 05/21/2006 50
Kinsa 05/21/2006 30
Make 05/21/2006 38
Saga Gachi 05/21/2006 32
Rokyu (Yellow)
Anza 05/04/2006 686
Ayumi Ashi 05/04/2006 600
Dojo 05/04/2006 543
Domo Arigato 05/04/2006 88
Gi 05/04/2006 539
Hai 05/04/2006 79
Hajime 05/04/2006 582
Hidari 05/04/2006 544
Iie 05/04/2006 77
Ippon 05/04/2006 81
Judoka 05/04/2006 557
Kata 05/04/2006 535
Kiyotsuke 05/04/2006 566
Koho Ukemi 05/04/2006 622
Koka 05/04/2006 81
Matte 05/04/2006 556
Migi 05/04/2006 554
Onegai-shimasu 05/04/2006 71
Osae Komi 05/04/2006 542
Randori 05/04/2006 559
Rei 05/04/2006 576
Rokkyu 05/04/2006 75
Seiza 05/04/2006 554
Sensei 05/04/2006 545
Shiai 05/04/2006 564